НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5049575 Картинка 273477 Картинка 936291 Картинка 1440060 Картинка 11624989 Картинка 10660392 Картинка 7628623 Картинка 3208837 Картинка 5691980 Картинка 10880815

15.06.2022 - График за явяване на държавен изпит - специалност "Кинезитерапия" за ОКС "бакалавър"

23 юни 2022 г. – НСА „Васил Левски“, ул. „Гургулят“ №1, зала 501

№ по ред

Алб.№

Име и фамилия

Час

1.

32404

И. Йорданова

9.00

2.

33572

К. Ковачева

3.

33614

С. Зервас

4.

33629

Хр. Ставру

5.

33632

М. Йорданоска

6.

33658

Р. Лисицов

7.

33660

Д. Стайков

8.

33664

А. Моллов

9.

33665

Л. Тодоров

10.

33668

Н. Марковски

11.

33669

С. Андреев

12.

33673

С. Георгиев

13.

33679

К. Писков

14.

33681

Д. Ангелов

15.

33682

Н. Венков

16.

33684

И. Карастоянов

17.

33689

Н. Найденов

18.

33691

Ш. Шуайб

19.

33693

Д. Цветкова

20.

33694

Е. Ангелова

21.

33696

А. Минкова

22.

33697

А. Райкова

23.

33698

Г. Николова

24.

33699

Д. Петкова

25.

33700

Л. Бошнакова

26.

33701

С. Мирчева

27.

33702

М. Пенчева

28.

33705

Р. Бонева

29.

33706

Ц. Младенова

30.

33708

Л. Йорданова

 

Забележка: Моля, явявайте се на изпит с подходящо облекло.

 

 

24 юни 2022 г. – НСА „Васил Левски“, ул. „Гургулят“ №1, зала 501

№ по ред

 

Алб.№

 

Име и фамилия

 

Час

1.

33710

А. Пушева

9.00

2.

33712

М. Кислинг

3.

33713

В. Димова

4.

33718

У. Белчова

5.

33719

И. Явайд

6.

33723

Г. Бучелска

7.

33724

С. Велчева

8.

33725

Р. Георгиева

9.

33733

М. Скуджов

10.

33750

В. Димитрова

11.

33740

М. Трифонова

12.

33745

Д. Ангелова

13.

33751

К. Брезойкова

14.

33759

М. Койчева

15.

33762

Д. Георгиева

16.

33763

Й. Младенова

17.

33764

М. Димитров

18.

33780

А. Пенчева

19.

33623

В. Илиев

20.

33738

А. Вълова

 

Забележка: Моля, явявайте се на изпит с подходящо облекло.

  
??????? ??? Facebook Twitter Share