НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8516069 Картинка 2911608 Картинка 7372394 Картинка 4636220 Картинка 10000215 Картинка 10028122 Картинка 2019954 Картинка 10619637 Картинка 6161661 Картинка 5840177

13.06.2022 - График за явяване на държавен изпит за ОКС "бакалавър" по НОВА специалност СПОРТ и НОВА специалност ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по НОВА специалност СПОРТ

20 юни 2022 г. – заседателна зала

№ по ред

Алб.№

Име и фамилия

Специалност

Час

1.

932264

Б. Георгиев

баскетбол

8.30

2.

933795

Г. Маринов

футбол

3.

933804

Е. Сергианнидис

кондиционна подготовка

4.

933812

М. Лазаров

футбол

5.

933898

И. Богданов

фитнес

6.

933901

К. Боцу

тенис

 

 

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по НОВА специалност ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

21 юни 2022 г. – зала заседателна

№ по ред

Алб.№

Име и фамилия

Час

1.

832991

Д. Митев

8.30

2.

832994

Б. Павлов

3.

833645

П. Петрова

4.

833647

Б. Кирилов

5.

833955

М. Кашанова

6.

834045

Б. Крачанов

7.

834052

К. Тончева

8.

834066

В. Филипова

9.

834068

К. Лалева

10.

834094

А. Иванова

11.

834114

С. Митев

12.

834119

И. Джамбазов

13.

834147

Г. Иванова

14.

834163

А. Гаврилова

15.

834164

С. Атанасова

13.30

16.

834178

Кр. Чаушев

17.

834179

А. Азманова

18.

834208

Г. Китсос

19.

834211

С. Балабанов

20.

834278

И. Вътова

21.

834299

А. Иванова

22.

834312

Й. Костова

23.

834329

М. Янчева

24.

834331

П. Мартинова

25.

834336

Г. Вълчовски

26.

834340

П. Милкова

27.

834341

К. Георгиева

28.

834389

Й. Атанасчев

 

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по НОВА специалност ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

22 юни 2022 г. – заседателна

№ по ред

Алб.№

Име и фамилия

Час

1.

834319

С. Лечев

8.30

2.

834364

С. Калогиру

3.

834357

Д. Леонтарис

  
??????? ??? Facebook Twitter Share