НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4579617 Картинка 3492924 Картинка 1603768 Картинка 6634066 Картинка 2856895 Картинка 8510703 Картинка 10219321 Картинка 12153149 Картинка 436823 Картинка 532488

10.06.2022 - Списък студенти, специалност "Кинезитерапия", ФОЗЗГТ, от Преддипломен клиничен стаж за период - 14.06/15.07 2022

II – ра КЛИНИЧНА БАЗА за периода – 14.06 – 15.07.2022 г.

 

СТУДЕНТИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА НОСЯТ СТУДЕНТСКИТЕ СИ КНИЖКИ И ДА БЪДАТ В ПЪЛНО МЕДИЦИНСКО ОБЛЕКЛО

 

КАТЕДРА „Теория и методика на кинезитерапията

 

Група 6 КЛИНИЧНА БАЗА: НСБФТР

Отговорник: доц. Диана Попова-Добрева, доктор

Първи ден: 14.06.2022 г. 09:00 часа

 

 1. С.Йорданов 33670
 2. Д.Стоянов 33674
 3. М.Пападопулу 33746
 4. А. Теодору 33747
 5. Х.Мацангос 33772
 6. Е.Профитилиотис 33656

 

Група 7 КЛИНИЧНА БАЗА: СБАЛО Проф. Бойчо Бойчев”

Отговорник: Отговорник: ас. Христо Панов

Първи ден: 14.06.2022 г. 09:00

 

 1. Г. Караиванов 33753
 2. Д. Мелиопулу 33744
 3. Г. Баев 33743
 4. А. Зинятис             33756
 5. Ц.Чикалова 30138
 6. Й. Язидзис 27901
 7. А. Осафи 32467

 

Група 8 КЛИНИЧНА БАЗА: : 24 ДКЦ

Отговорник: ас. Дянко Ванев, доктор

Първи ден: 14.06.2022 г. 09:00

 

 1. Н.Стоева             33732
 2. С.Аладжова 33768 
 3. И.Михайлов 33688
 4. Я.Попова 33692
 5. В.Садъкова 33703

КАТЕДРА „КИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ”

 

КЛИНИЧНА БАЗА: УМБАЛ  „СВ. АННА“

Отговорници: гл.ас. Милена Николова, доктор, доц. Кристин Григорова – Петрова, доктор, х. преп. Антоанета Костова

Първи ден: 14.06.2022 г. 8.00ч.

 

 1. А. Балъкчиева 32421
 2. Б. Димитровска 33771
 3. Е. Айдън 32448
 4. Ж. Златева 33618
 5. И. Петкова 33603
 6. К. Караяни 33653
 7. М. Кузманчовска 33599
 8. Ч. Тулай 32475

 

КЛИНИЧНА БАЗА: МИ-МВР

Отговорник: гл.ас.Ирена Людмилова, доктор, доц. д-р Диана Стефанова, доктор, х.пр. Ефтимия Апостополопаппа

Първи ден: 14.06.2022 г. 8.30ч.

 

 1. А. Спиракис 33773
 2. Д. Мойсеева 32419
 3. Д. Събев 33601
 4. Д. Яневски 33630
 5. Х. Асаад 33765
 6. Я.Колев 33755

 

КЛИНИЧНА БАЗА: УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

Отговорници: гл.ас.Цветелина Бижева, доктор, гл.ас. Милена Николова, доктор и хон. преп. Християн Цинигаров

Първи ден: 14.06.2022 г. 8.30ч.

 

 1. З. Николова 33742
 2. М. Димитров 33716
 3. П. Кулелис 33625


 
??????? ??? Facebook Twitter Share