НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7005300 Картинка 3364933 Картинка 5700366 Картинка 5489324 Картинка 9517021 Картинка 690415 Картинка 11792236 Картинка 5653795 Картинка 9830054 Картинка 4818021

26.05.2022 - Важно за студенти с изостанали изпити, от специалност "Кинезитерапия"

На допълнителната дата 01.06.2022 г., от 08.00 часа , в зала 503, сградата на улица “Гургулят“, ще се проведе изпит по учебната дисциплина „Вътрешни болести“, с водещ преподавател проф. д-р Иван Мазнев. 
??????? ??? Facebook Twitter Share