НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3744888 Картинка 6624814 Картинка 174384 Картинка 1779575 Картинка 3556557 Картинка 6946998 Картинка 9162801 Картинка 5211238 Картинка 6322741 Картинка 9687145

16.05.2022 - На вниманието на студенти ІV-ти курс, специалност "Кинезитерапия", ФОЗЗГТ

На 31.05.2022г. в сградата на ул. „Гургулят“ №1,  ще се проведе защита на курсова работа за студенти от специалност „Кинезитерапия“ , ФОЗЗГТ, VІІ-ми семестър.

МОЛЯ, студентите да предадат своите курсови работи на имейл адрес: mhyotova.ktr@gmail.com, в срок до 20.05.2022г., 16.00 часа.

След упоменатите дата и час курсовите работи няма да бъдат предадени на комисията по защита.

При допускане до защита, студентите трябва да представят документ за платена такса. 
??????? ??? Facebook Twitter Share