НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3234224 Картинка 5088276 Картинка 2536482 Картинка 8791390 Картинка 10072062 Картинка 3638572 Картинка 4395835 Картинка 10239272 Картинка 4419271 Картинка 3129195

12.05.2022 - На внимание на студентите от магистърски програми "Кинезитерапия" и "Физикална терапия и рехабилитация

На вниманието на студентите от магистърски програми „Кинезитерапия“ и „Физикална терапия и рехабилитация“, на които им предстои да защитят магистърски тези на дата 09.06.2022, 10.00 часа,
Моля, да предадат своите дипломни работи, подвързани с твърди корици, в два екземпляра, в срок 25.05.2022 г., 16.00 часа, в библиотеката, сградата на НСА на ул. Гургулят 1, при Мая Стоянова


 
??????? ??? Facebook Twitter Share