НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11273484 Картинка 464997 Картинка 991904 Картинка 10433074 Картинка 11177441 Картинка 11500675 Картинка 4296622 Картинка 3230018 Картинка 722185 Картинка 12186656

12.05.2022 - Изпит за докторантски минимум за докторска програма "Теория и методология на спортната наука", професионално направления 7.6. Спорт

На 31.05.2022 г. от 10.00 ч. в 401 кабинет на НСА "Васил Левски", Студентски град ще се проведе изпит докторантски минимум за докторска програма "Теория и методология на спортната наука", професионално направление 7.6. Спорт. 
Явяването на изпита е чрез подаване на заявление (свободен текст) в ЦРАС с упоменати тема и научен ръководител в срок до 23.05.2022 г. Оценките по задължителните и избираеми модули трябва да бъдат нанесени. Конспектът за изпита е публикуван на интернет страницата на НСА "Васил Левски" https://www.nsa.bg/bg/page,2056


 
??????? ??? Facebook Twitter Share