НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3534668 Картинка 750849 Картинка 6105102 Картинка 2509185 Картинка 11821073 Картинка 9475283 Картинка 4659381 Картинка 8898600 Картинка 2744111 Картинка 9769618

3.05.2022 - Теоретична избираема дисциплина „Езикова култура” (български eзик) - 1 кредит

Дати за студентите от І курс ФС – редовно обучение, желаещи да изучават избираемата теоретична дисциплина „Езикова култура“, както следва:

16.05.2022 г. – 13:00 ч. – бл. 70, І ет., уч. зала 2
19.05.2022 г. – 13:00 ч. – бл. 70, І ет., уч. зала 2

Водещ преподавател - ст. пр. Мая Жилиева

 
??????? ??? Facebook Twitter Share