НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6288941 Картинка 11758363 Картинка 3441659 Картинка 1674739 Картинка 10605607 Картинка 8421206 Картинка 1231070 Картинка 6664253 Картинка 7837568 Картинка 11205679

Годишник Брой 1 юли 2022

Уважаеми колеги,
излезе брой 1 за 2022 г. на Годишник на НСА.
От тази година списанието е налично на сайта на НСА "Васил Левски".
Всеки автор може да получи своя екземпляр и на хартиен носител в кабинет 228 от 29.08.2022


ГОДИШНИК Брой 1 юли 2022

НА НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

 

 ISSN 2682-9908 (Принт)

Психологически капитал и треньорска реализация

Татяна Янчева, Гергана Ташева

 

Възможности за биомеханичен анализ на плувни

движения чрез портативни инерционни сензори

Христо Андонов, Богомил Ангелов, Димитър Иванов,

Михаил Качаунов, Олег Христов

 

Анализ на потребителската удовлетвореност

от предстартово обслужване на WIZZ AIR SOFIA MARATHON

Нина Атанасова, Джансу Исмаил

 

Приложение на система за проследяване на сърдечната честота в плуването

Михаил Качаунов, Любомир Петров, Йордан Донев, Стоян Андонов,

Кристиян Минковски

 

Индекси за нормално тегло и охраненост при 9–12-годишни таекуондисти

Силвия Илиева-Синигерова

 

Анализ на отношението на родителите към началното обучение

по плуване при подрастващи

Димитър Трендафилов

 

Сравнение между спомагателните небегови тренировъчни средства от второ

равнище при трите основни варианта целенасочена подготовка

в класическото планинско бягане

Костадин Кисьов

 

Дневниците на Карл Дийм – исторически извори за спорта в България

Йорг Шенк

 

Survey for analysing the impact of physical activity

on pain after COVID-19 disease

Bassel Tahboub

 

Проучване на бранд осведоменост преди WIZZ AIR SOFIA MARATHON

Джансу Исмаил

 

Телевизионно отразяване на олимпийските игри –

зараждане и развитие (1936–1964)

Василена Матакева

 

Анализ на участието на представителния волейболен отбор (жени)

на медицински университет – Пловдив в

INTERUNIVERSITY’S TOURNAMENT EUROMILANO 2022

Любомир Цеков

 

Адаптация на теста за оценка на емоционалната интелигентност

(The schutte self-report emotional intelligence test, Schutte et al., 1998)

Татяна Янчева, Ганчо Проданов

 

Сравнителен анализ на силовата издръжливост, взривната сила и гъвкавостта

между студенти първи курс англоезично обучение и български студенти

Любомир Цеков, Елена Йосифова

 

Сегменти на състезателната дистанция при медалистите

на 100 метра бътерфлай от Европейското първенство по плуване 2021

Румен Йосифов, Михаил Качаунов, Кристиян Минковски

 

Kатеренето като алтернатива на негативни личностни нагласи

Николай Панайотов

 

Internet addiction and level of physical activity of students

from Bulgarian universities

Milena Kuleva

    
 
??????? ??? Facebook Twitter Share