НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5470202 Картинка 8002218 Картинка 340855 Картинка 4804277 Картинка 9971637 Картинка 10064130 Картинка 3829385 Картинка 405769 Картинка 2751630 Картинка 3536845
Годишник Брой 2 / 2022

Уважаеми колеги, излезе брой 2 за 2022 г. на Годишник на НСА. Всеки автор може да получи своя екземпляр и на хартиен носител в кабинет 228 от 29.08.2022

Изтеглете годишника

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Съвместна научна конференция на катедри „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“ и „Борба и джудо“ на тема „Предизвикателства и перспективи пред спортната наука“/„Проблеми пред съвременния спорт” – 2022

Част 1

Соматотипологични промени при 6-7 годишни деца

Цвета Трайкова........................................................................................................................ 7

Радикализация и спорт

Албена Димитрова.................................................................................................................. 15

Влияние и роля на спорта борба за глухите хора в България

Денислав Чамишки.................................................................................................................. 25

Нарастващото значение на киберсигурността в спорта

Петър Йорданов..................................................................................................................... 35

Влияние на репешажа в борбата за спечелване на бронзов медал

Рашо Макавеев........................................................................................................................ 45

Епидемиологичен профил на травматизма при елитни състезатели по
CrossFit на България

Диляна Зайкова, Михаил Кончев............................................................................................ 53

Травматизъм в силовите спортове и единоборствата

Евелина Милошова.................................................................................................................. 64

Изследване на физическото развитие и силовата подготвеност при
подрастващи хандбалисти

Емил Аврамов, Милена Аврамова.......................................................................................... 77

Методи и средства за развитие на двигателните качества
в борбата при жени и девойки (19-27 години)

Илия Илиев............................................................................................................................... 87

Анализ на физическото развитие и специфичната подготвеност при деца,
практикуващи мини хандбал

Милена Аврамова, Емил Аврамов.......................................................................................... 97

Българска федерация по борба – 90 години традиция и успех

Никола Николов..................................................................................................................... 106

Техническа и координационна подготовка при 8–10-годишни
подрастващи футболисти

Петър Петков....................................................................................................................... 117

Аеробиката като средство за регулиране на телесното тегло

Петя Миланова, Милена Игнатова.................................................................................... 127

Въздействие на йога практиките при деца

Цветанка Дакова-Величкова, Петя Миланова.................................................................. 134

Част 2

Методика за възпитаване на скоростно-силовите способности на фигуристи

Татяна Йорданова................................................................................................................ 141

Новости и технологични решения за повишаване на физическата активност:
литературен анализ

Милена Кулева....................................................................................................................... 151

Характеристика на трекинг маршрут в Непалските Хималаи

Александър Шопов, Теодор Бачев....................................................................................... 163

Проследяване на взривната сила на долните крайници на ученици от
XI клас в условия на пандемия

Боян Златев........................................................................................................................... 172

Начални занимания с таекуон-до и първо участие в състезания

Силвия Илиева-Синигерова.................................................................................................. 181

Сравнение между спомагателните небегови тренировъчни средства от
трето равнище при трите основни варианта целенасочена подгoтовка
в класическото планинско бягане

Костадин Кисьов.................................................................................................................. 190

Влияние на обучението в електронна среда върху качеството взривна сила
при момичета в гимназиален етап

Даниела Симеонова............................................................................................................... 201

Особености на лидерския стил на треньора в различните видове спорт

Александър Капитански...................................................................................................... 210

Използване на глобално спортно събитие като инструмент за повишаване
на бранд ангажираността и доверието към работодателската марка

Джансу Исмаил..................................................................................................................... 221

Pest анализ на управлението на таекуондо WT в България

Илия Димитров..................................................................................................................... 232

Последователност (координация) на елементите от техниката на
стрелба в биатлона

Валентин Вуков..................................................................................................................... 246

Сравнителен анализ на комуникационни подходи при
подрастващи футболисти

Антонио Великов, Джансу Исмаил..................................................................................... 253

Impact of physical exercises for back pain relief post-COVID-19 disease

Bassel Tahboub....................................................................................................................... 265

 

 
 
Facebook Twitter Share