НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 660558

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 08.04.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на плодове и зеленчуци за Стол №1 – НСА, София
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
14.03.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
08.03.2016 Информация за приключил договор ИЗХ-259/08.03.2016
16.02.2016 Плащания м.01.2016г
16.12.2015 Плащания м.11.2015г
16.11.2015 Плащания м.10.2015г.
14.09.2015 Плащания м.08.2015г.
02.07.2015 Договор ОП - 28/01.07.2015 - Ес енд Ди Корпорейшън ЕООД, ЕИК: 115755582, код:03200000
22.05.2015 Решение за класиране ЗП-1136/22.05.2015
22.05.2015 Протокол 3 на комисия - СЛ-1532/22.05.2015 г.
18.05.2015 Протокол 2 на комисия - СЛ-1460/18.05.2015 г.
12.05.2015 Съобщение за отваряне на ценови оферти ИЗХ-588/12.05.2015 г.
12.05.2015 Протокол на комисия - СЛ-1378/12.05.2015 г.
08.04.2015 Документация за участие. Доставка с код 03200000. Лице за контакти и допълнителна информация: Александър Вуков – Управител “Студентски столове“, гр. София, Студентски град, Национална спортна академия „Васил Левски“, Студентски стол, тел: 0896 776631
08.04.2015 Обявление за ОП
08.04.2015 Решение за ОП
??????? ??? Facebook Twitter Share