НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8918015 Картинка 11848050 Картинка 2913393 Картинка 5322811 Картинка 2897957 Картинка 5730286 Картинка 1997307 Картинка 6357175 Картинка 1261526 Картинка 820183

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 660558

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 08.04.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на плодове и зеленчуци за Стол №1 – НСА, София
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
14.03.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
08.03.2016 Информация за приключил договор ИЗХ-259/08.03.2016
16.02.2016 Плащания м.01.2016г
16.12.2015 Плащания м.11.2015г
16.11.2015 Плащания м.10.2015г.
14.09.2015 Плащания м.08.2015г.
02.07.2015 Договор ОП - 28/01.07.2015 - Ес енд Ди Корпорейшън ЕООД, ЕИК: 115755582, код:03200000
22.05.2015 Решение за класиране ЗП-1136/22.05.2015
22.05.2015 Протокол 3 на комисия - СЛ-1532/22.05.2015 г.
18.05.2015 Протокол 2 на комисия - СЛ-1460/18.05.2015 г.
12.05.2015 Съобщение за отваряне на ценови оферти ИЗХ-588/12.05.2015 г.
12.05.2015 Протокол на комисия - СЛ-1378/12.05.2015 г.
08.04.2015 Документация за участие. Доставка с код 03200000. Лице за контакти и допълнителна информация: Александър Вуков – Управител “Студентски столове“, гр. София, Студентски град, Национална спортна академия „Васил Левски“, Студентски стол, тел: 0896 776631
08.04.2015 Обявление за ОП
08.04.2015 Решение за ОП
 
??????? ??? Facebook Twitter Share