НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11149797 Картинка 6575833 Картинка 6305340 Картинка 7456691 Картинка 2523185 Картинка 4319977 Картинка 1390891 Картинка 2718139 Картинка 4932004 Картинка 2436091

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 660305

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 07.04.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на свинско и телешко месо, кайма и колбаси за Стол №1 – НСА, София
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
16.02.2016 Плащания м.01.2016г
11.02.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
04.02.2016 Информация за приключил договор ИЗХ-128/03.02.2016
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
16.12.2015 Плащания м.11.2015г
16.11.2015 Плащания м.10.2015г.
14.09.2015 Плащания м.08.2015г.
02.07.2015 Договор ОП - 27/01.07.2015 - Ес енд Ди Корпорейшън ЕООД, ЕИК: 115755582, код:15113000
21.05.2015 Решение за класиране ЗП-1126/21.05.2015 г.
21.05.2015 Протокол № 3 на комисия СЛ-1502/20.05.2015 г.
14.05.2015 Протокол 2 на комисия - СЛ-1430/14.05.2015 г.
11.05.2015 Протокол на комисия - СЛ-1366/11.05.2015 г.
11.05.2015 Съобщение за отваряне на ценови оферти ИЗХ-580/11.05.2015 г.
24.04.2015 Разяснение по чл.29 от ЗОП с ИЗХ-537/24.04.2015 г.
08.04.2015 Решение за промяна по чл.27а ал.3 от ЗОП- явна фактическа грешка
07.04.2015 Документация за участие. Доставка с код 15113000. Лице за контакти и допълнителна информация: Александър Вуков – Управител “Студентски столове“, гр. София, Студентски град, Национална спортна академия „Васил Левски“, Студентски стол, тел: 0896 776631
07.04.2015 Обявление за ОП
07.04.2015 Решение за откриване на ОП
 
??????? ??? Facebook Twitter Share