НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 934652 Картинка 10554589 Картинка 12170448 Картинка 194964 Картинка 3213813 Картинка 918861 Картинка 8071942 Картинка 9792477 Картинка 11371600 Картинка 9850244

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПП с ID 9039594

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 10.03.2015
Предмет: Публична покана - „Инженерни услуги по проектиране на електрически инсталаци в Студентско общежитие - Ниско тяло на Блок 15 на НСА“Васил Левски“
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
15.06.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключил договор
09.06.2015 Плащания м.05.2015г
08.04.2015 Договор ОП-7/08.04.2015 г. - Славов Тауър ЕООД
23.03.2015 Протокол на Комисия
13.03.2015 Разяснение по чл.29 от ЗОП ИЗХ-263/13.03.2015
10.03.2015 Документация за участие.
10.03.2015 Публична покана с предмет:„Инженерни услуги по проектиране на електрически инсталаци в Студентско общежитие - Ниско тяло на Блок 15 на НСА“Васил Левски“. Лице за контакти и допълнителна информация: Инж. Ивайло Филипов, Тел.: 02 4014380, E-mail: nsa.filipo
 
??????? ??? Facebook Twitter Share