НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПП с ID 9039594

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 10.03.2015
Предмет: Публична покана - „Инженерни услуги по проектиране на електрически инсталаци в Студентско общежитие - Ниско тяло на Блок 15 на НСА“Васил Левски“
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
15.06.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключил договор
09.06.2015 Плащания м.05.2015г
08.04.2015 Договор ОП-7/08.04.2015 г. - Славов Тауър ЕООД
23.03.2015 Протокол на Комисия
13.03.2015 Разяснение по чл.29 от ЗОП ИЗХ-263/13.03.2015
10.03.2015 Документация за участие.
10.03.2015 Публична покана с предмет:„Инженерни услуги по проектиране на електрически инсталаци в Студентско общежитие - Ниско тяло на Блок 15 на НСА“Васил Левски“. Лице за контакти и допълнителна информация: Инж. Ивайло Филипов, Тел.: 02 4014380, E-mail: nsa.filipo
??????? ??? Facebook Twitter Share