НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6824354 Картинка 7051530 Картинка 10109929 Картинка 10525764 Картинка 7433124 Картинка 332766 Картинка 6899911 Картинка 1303227 Картинка 8286120 Картинка 605577

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПП с ID 9039400

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 04.03.2015
Предмет: Публична покана - Комплексно вътрешно почистване и цялостно ежедневно поддържане на чистотата на помещения в Национална спортна академия “Вaсил Левски“ за 2015 г. - 2
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
07.03.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
16.02.2016 Плащания м.01.2016г
19.01.2016 Информация за приключил договор
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
16.12.2015 Плащания м.11.2015г
16.11.2015 Плащания м.10.2015г.
16.10.2015 Плащания м.09.2015г
14.09.2015 Плащания м.08.2015г.
18.08.2015 Плащания м.07.2015г
14.07.2015 Плащания м.06.2015г
09.06.2015 Плащания м.05.2015г
12.05.2015 Плащания м.04.2015г.
27.03.2015 Договор №ОП-5/26.03.2015 г. - „Райт Клийниг” ООД, основен код 90911200
19.03.2015 Отказ за сключване на договор от класирания на първо място участник.
17.03.2015 Протокол на комисия
04.03.2015 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация Красимир Деливерски, ръководител ОЗСС и МФСЗ, НСА „Васил Левски”, София, Студентски град, п.к.1700, 0898 776603
04.03.2015 Публична покана
 
??????? ??? Facebook Twitter Share