НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПП с ID 9038730

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 09.02.2015
Предмет: Публична покана - Съставяне на технически паспорти и на сертификати за енергийни характеристики на съществуващи сгради, стопанисвани от НСА“Васил Левски“
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
02.07.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
22.06.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключил договор
27.02.2015 Договор ОП - 4/27.02.2015
19.02.2015 Протокол на комисия
17.02.2015 Съобщение - срок за получаване на оферти
12.02.2015 Разяснение ИЗХ-123/12.02.2015 г.
09.02.2015 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Ивайло ФилиповТел.: 02 4014380, E-mail: nsa.filipov@gmail.com, София Студентски град Сграда Ректорат ет.4, Стая №408
09.02.2015 Публична покана
??????? ??? Facebook Twitter Share