НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8344189 Картинка 5704356 Картинка 7712156 Картинка 9118151 Картинка 7527036 Картинка 4377559 Картинка 11186744 Картинка 10375907 Картинка 8119460 Картинка 3240391

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПП с ID 9038271

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 23.01.2015
Предмет: Публична покана - Комплексно вътрешно почистване и цялостно ежедневно поддържане на чистотата на помещения в Национална спортна академия “Вaсил Левски“ за 2015 г.
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
20.04.2015 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
20.04.2015 Информация за приключил договор
09.04.2015 Плащания м.03.2015
17.03.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за усвояване на част от гаранцията за добро изпълнение на договора
13.03.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за прекратяване на договор
12.02.2015 Договор ОП-2/12.02.2015 г. - ЕТ „НИМ – В. Надежда Василева”
03.02.2015 Протокол на комисия
23.01.2015 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация Директор АСД Пламен Кювлиев, НСА „Васил Левски”, София, Студентски град, п.к.1700, 0898 776606
23.01.2015 Публична покана
 
??????? ??? Facebook Twitter Share