НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 641891

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 12.01.2015
Предмет: Обществена поръчка - Промяна на предназначението на обслужващи помещения в учебен корпус на ниското тяло към блок 18, кв. „Студентски град“, гр.София.
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
06.10.2020 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-714/06.10.2020 г.
16.12.2015 Плащания м.11.2015г
16.11.2015 Плащания м.10.2015г.
18.08.2015 Плащания м.07.2015г
09.06.2015 Информация за освобождаване на гаранциите за участие
11.05.2015 Договор ОП-11/11.05.2015 г - Радми 90 ЕООД, СМР: 45400000
03.04.2015 Решение по чл.73 от ЗОП
03.04.2015 Протокол №6 на комисия - СЛ-986/02.04.2015 г.
30.03.2015 Съобщение за отваряне на Ценовите оферти
30.03.2015 Протокол №5 на Комисия
20.03.2015 Протокол №4 на Комисия СЛ-830/20.03.2015
17.03.2015 Протокол на комисия - СЛ-758/16.03.2015 г.
05.03.2015 Протокол №2 на Комисия
26.02.2015 Протокол №1 на Комисия
19.02.2015 Разяснение ИЗХ-155/19.02.2015
13.02.2015 Разяснение ИЗХ-124/13.12.2015
09.02.2015 Разяснение ИЗХ-111/09.02.2015
27.01.2015 Разяснение ИЗХ-79/27.01.2015
22.01.2015 Разяснение по чл.29 от ЗОП ИЗХ-55/22.01.2015
12.01.2015 Проект по част ВиК
12.01.2015 Проект по част ПБ
12.01.2015 Проект по част ОВИ
12.01.2015 Проект по част Ел.
12.01.2015 Проект по част Арх.
12.01.2015 Лице за контакти и допълнителна информация: инж. Ивайло Филипов, Тел.: 0896 776608, E-mail: nsa.filipov@gmail.com Национална спортна академия "Васил Левски", Студентски град, Ректорат НСА, Отдел "Капитално строителство", ет.4, Стая №408, Документация за у
12.01.2015 Обявление за ОП
12.01.2015 Решение за откриване на ОП
??????? ??? Facebook Twitter Share