НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9758692 Картинка 3655733 Картинка 1696624 Картинка 2048672 Картинка 8596421 Картинка 7949429 Картинка 4737315 Картинка 8723633 Картинка 11167481 Картинка 4888783

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПП с ID 9036459

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 24.11.2014
Предмет: Публична покана - Доставка на материали за строителство, ремонт и поддръжка за 2015 г. - 2
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
27.01.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
21.01.2016 Информация за приключил договор
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
16.12.2015 Плащания м.11.2015г
16.11.2015 Плащания м.10.2015г.
16.10.2015 Плащания м.09.2015г
14.09.2015 Плащания м.08.2015г.
18.08.2015 Плащания м.07.2015г
14.07.2015 Плащания м.06.2015г
11.06.2015 Плащания м.05.2015г
12.05.2015 Плащания м.04.2015г.
09.04.2015 Плащания м.03.2015
11.03.2015 Плащания м.02.2015г
23.12.2014 Договор №ОП-20/23.12.2014 г. за доставка на материали за строителство, ремонт и поддръжка за 2015 г.
05.12.2014 Протоколи на Комисия
24.11.2014 Ценова оферта
24.11.2014 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация 0898 776603 Красимир Деливерски, НСА „Васил Левски” – Закрити спортни съоръжения, София, Студентски град, п.к.1700, deliverski@nsa.bg
24.11.2014 Публична покана
 
??????? ??? Facebook Twitter Share