НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8948515 Картинка 1830688 Картинка 5422564 Картинка 1088687 Картинка 1079349 Картинка 10139048 Картинка 5566454 Картинка 2781833 Картинка 8847882 Картинка 9626420

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПП с ID 9035514

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 04.11.2014
Предмет: Публична покана - Доставка на материали за строителство, ремонт и поддръжка за 2015 г.
Състояние: Оттеглена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
20.11.2014 Протокол на комисия
11.11.2014 Разяснение ИЗХ-1034/11.11.2014
04.11.2014 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация 0898 776603 Красимир Деливерски, НСА „Васил Левски” – Закрити спортни съоръжения, София, Студентски град, п.к.1700, deliverski@nsa.bg
04.11.2014 Ценова оферта
04.11.2014 Публична покана
 
??????? ??? Facebook Twitter Share