НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПП с ID 9035514

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 04.11.2014
Предмет: Публична покана - Доставка на материали за строителство, ремонт и поддръжка за 2015 г.
Състояние: Оттеглена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
20.11.2014 Протокол на комисия
11.11.2014 Разяснение ИЗХ-1034/11.11.2014
04.11.2014 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация 0898 776603 Красимир Деливерски, НСА „Васил Левски” – Закрити спортни съоръжения, София, Студентски град, п.к.1700, deliverski@nsa.bg
04.11.2014 Ценова оферта
04.11.2014 Публична покана
??????? ??? Facebook Twitter Share