НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПП с ID 9024286

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 12.10.2014
Предмет: Публична покана - Доставка на материали за строителство, ремонт и поддръжка
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
18.03.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключил договор
18.03.2015 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
11.03.2015 Плащания м.02.2015г
16.02.2015 Плащания м.01.2015г.
16.01.2015 Плащания м.12.2014г
05.12.2014 Плащания м.11.2014г
14.11.2014 Плащания м.10.2014
12.10.2014 Договор ОП 2/14.02.2014 - БОНУС 96 ООД
??????? ??? Facebook Twitter Share