НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7699913 Картинка 8541808 Картинка 2652233 Картинка 3860695 Картинка 7361361 Картинка 11455073 Картинка 1281114 Картинка 9407971 Картинка 4548266 Картинка 8728889

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 607557

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 03.10.2014
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на 3 броя софтуерни системи за психологически изследвания
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
13.11.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
09.10.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключил договор ИЗХ-1170/09.10.2015 г.
14.11.2014 Плащания м.10.2014
03.10.2014 Договор ОП-13/25.07.2014 г. - Елпак Лизинг ЕООД
 
??????? ??? Facebook Twitter Share