НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 598754

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 03.10.2014
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на учебен комплект по физиология на физическите натоварвания
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
13.11.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
29.10.2015 Информация за приключил договор
11.03.2015 Плащания м.02.2015г
05.12.2014 Плащания м.11.2014г
03.10.2014 Договор ОП-8/20.06.2014 г. - Елпак Лизинг ЕООД
??????? ??? Facebook Twitter Share