НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4888884 Картинка 6596497 Картинка 2683404 Картинка 11841975 Картинка 8511374 Картинка 9914779 Картинка 10769138 Картинка 2324545 Картинка 10670362 Картинка 2768804

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 599504

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 03.10.2014
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на система за видеозапис и видеоанализ на двигателна активност - 00566-2014-0004
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
13.11.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
31.08.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключил договор ИЗХ-996/31.08.2015 г.
03.10.2014 Договор ОП-7/20.06.2014 г. - Елпак Лизинг ЕООД
 
??????? ??? Facebook Twitter Share