НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 563950

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 03.10.2014
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на портативна мобилна кардио-респираторна апаратура
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
18.08.2015 Плащания м.07.2015г
02.04.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
20.02.2015 Информация за изпълнен договор
03.10.2014 Договор ОП1/14.01.2014 г. - Елпак Лизинг ЕООД
??????? ??? Facebook Twitter Share