НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 305411 Картинка 10135068 Картинка 12086397 Картинка 7911027 Картинка 5848167 Картинка 10483398 Картинка 1206777 Картинка 510595 Картинка 7626951 Картинка 11392811

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 552481

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 03.10.2014
Предмет: Обществена поръчка - Избор на изпълнител, които да извършва СРР и СМР в полза на Национална спортна академия „Васил Левски” - обособена позиция 3–ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ и ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
08.09.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
21.06.2016 Информация за приключил договор ИЗХ-621/21.06.2016
16.05.2016 Плащания м.04.2016г
10.05.2016 Допълнително споразумение за предсрочно прекратяване на договор ОП-18/10.05.2016
16.02.2016 Плащания м.01.2016г
16.12.2015 Плащания м.11.2015г
16.11.2015 Плащания м.10.2015г.
16.10.2015 Плащания м.09.2015г
18.08.2015 Плащания м.07.2015г
14.07.2015 Плащания м.06.2015г
11.06.2015 Плащания м.05.2015г
12.05.2015 Плащания м.04.2015г.
09.04.2015 Плащания м.03.2015
16.01.2015 Плащания м.12.2014г
05.12.2014 Плащания м.11.2014г
14.11.2014 Плащания м.10.2014
03.10.2014 Договор 43/10.10.2013 г. - Елит КНС ЕООД
 
??????? ??? Facebook Twitter Share