НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2974199 Картинка 9692800 Картинка 4284161 Картинка 8861394 Картинка 11225798 Картинка 670120 Картинка 11132248 Картинка 286404 Картинка 11288430 Картинка 101857

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 552481

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 03.10.2014
Предмет: Обществена поръчка - Избор на изпълнител, които да извършва СРР и СМР в полза на Национална спортна академия „Васил Левски” - обособена позиция 2 - ПОКРИВНИ И ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
08.09.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
21.06.2016 Информация за приключил договор ИЗХ-620/21.06.2016
10.05.2016 Допълнително споразумение за предсрочно прекратяване на договор ОП-18/10.05.2016
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
16.12.2015 Плащания м.11.2015г
09.06.2015 Плащания м.05.2015г
09.04.2015 Плащания м.03.2015
16.01.2015 Плащания м.12.2014г
03.10.2014 Договор 42/10.10.2013 г. - Елит КНС ЕООД
 
??????? ??? Facebook Twitter Share