НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 552481

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 03.10.2014
Предмет: Обществена поръчка - Избор на изпълнител, които да извършва СРР и СМР в полза на Национална спортна академия „Васил Левски” - обособена позиция 2 - ПОКРИВНИ И ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
08.09.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
21.06.2016 Информация за приключил договор ИЗХ-620/21.06.2016
10.05.2016 Допълнително споразумение за предсрочно прекратяване на договор ОП-18/10.05.2016
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
16.12.2015 Плащания м.11.2015г
09.06.2015 Плащания м.05.2015г
09.04.2015 Плащания м.03.2015
16.01.2015 Плащания м.12.2014г
03.10.2014 Договор 42/10.10.2013 г. - Елит КНС ЕООД
??????? ??? Facebook Twitter Share