НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 544023

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 03.10.2014
Предмет: Обществена поръчка - Изграждане на учебен кабинет по „Спортна журналистика” - АОП 00566-2013-0011
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
27.01.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
15.01.2016 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключил договор ИЗХ-46/15.01.2016 г.
03.10.2014 Договор 35/19.07.2013 г. - Венг ЕООД
??????? ??? Facebook Twitter Share