НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10742113 Картинка 7168172 Картинка 6012667 Картинка 6239481 Картинка 1842911 Картинка 5387023 Картинка 412857 Картинка 9467160 Картинка 8567847 Картинка 6545633

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 544023

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 03.10.2014
Предмет: Обществена поръчка - Изграждане на учебен кабинет по „Спортна журналистика” - АОП 00566-2013-0011
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
27.01.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
15.01.2016 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключил договор ИЗХ-46/15.01.2016 г.
03.10.2014 Договор 35/19.07.2013 г. - Венг ЕООД
 
??????? ??? Facebook Twitter Share