НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9836623 Картинка 4466017 Картинка 9049031 Картинка 4621678 Картинка 8059924 Картинка 6817271 Картинка 1058739 Картинка 4813422 Картинка 11511828 Картинка 5493718

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 528261

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 03.10.2014
Предмет: Обществена поръчка - „Разработка и внедряване на електронна интернет базирана система за дистанционно обучение, администрирането му и обучение за работа със системата“ - AOП 00566-2013-0003
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
01.02.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
26.01.2016 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключил договор ИЗХ-82/26.01.2016 г.
03.10.2014 Договор 33/09.07.2013 г. - ЗЗД КОД-УПХ
 
??????? ??? Facebook Twitter Share