НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1379329 Картинка 4432065 Картинка 158755 Картинка 3688359 Картинка 4096541 Картинка 10659150 Картинка 3225688 Картинка 119939 Картинка 12329373 Картинка 7846548

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 528261

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 03.10.2014
Предмет: Обществена поръчка - „Разработка и внедряване на електронна интернет базирана система за дистанционно обучение, администрирането му и обучение за работа със системата“ - AOП 00566-2013-0003
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
01.02.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
26.01.2016 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключил договор ИЗХ-82/26.01.2016 г.
03.10.2014 Договор 33/09.07.2013 г. - ЗЗД КОД-УПХ
 
??????? ??? Facebook Twitter Share