НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 539891

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 03.10.2014
Предмет: Обществена поръчка - Ремонт на вентилационната система на Многофункционална спортна зала на Национална спортна академия „Васил Левски” - АОП 00566-2013-0009
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
11.07.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
13.06.2016 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключил договор ИЗХ-587/13.06.2016 г.
01.03.2016 Допълнително споразумение ОП-13/29.02.2016
03.10.2014 Договор 32/02.07.2013 г. - Рувекс АД
??????? ??? Facebook Twitter Share