НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5307647 Картинка 9171958 Картинка 11993971 Картинка 2377288 Картинка 4842865 Картинка 7672681 Картинка 11602021 Картинка 5400883 Картинка 3976769 Картинка 627035

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 539891

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 03.10.2014
Предмет: Обществена поръчка - Ремонт на вентилационната система на Многофункционална спортна зала на Национална спортна академия „Васил Левски” - АОП 00566-2013-0009
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
11.07.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
13.06.2016 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключил договор ИЗХ-587/13.06.2016 г.
01.03.2016 Допълнително споразумение ОП-13/29.02.2016
03.10.2014 Договор 32/02.07.2013 г. - Рувекс АД
 
??????? ??? Facebook Twitter Share