НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10087735 Картинка 305831 Картинка 61445 Картинка 2188600 Картинка 341170 Картинка 6565425 Картинка 4184820 Картинка 8838667 Картинка 5587988 Картинка 10156258

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 521133

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 03.10.2014
Предмет: Обществена поръчка - Избор на доставчик на топлинна енергия за сградите на Национална спортна академия Васил Левски, находящи се на територията на гр.София
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
07.03.2018 Обявление за приключване на договор ИЗХ-231/07.03.2018г.
16.05.2016 Плащания м.04.2016г
25.04.2016 Плащания м.03.2016г
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
16.02.2016 Плащания м.01.2016г
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
16.12.2015 Плащания м.11.2015г
16.11.2015 Плащания м.10.2015г.
16.10.2015 Плащания м.09.2015г
14.09.2015 Плащания м.08.2015г.
18.08.2015 Плащания м.07.2015г
14.07.2015 Плащания м.06.2015г
09.06.2015 Плащания м.05.2015г
12.05.2015 Плащания м.04.2015г.
09.04.2015 Плащания м.03.2015
11.03.2015 Плащания м.02.2015г
16.02.2015 Плащания м.01.2015г.
16.01.2015 Плащания м.12.2014г
16.01.2015 Плащания м.12.2014г
05.12.2014 Плащания м.11.2014г
05.12.2014 Плащания м.11.2014г
14.11.2014 Плащания м.10.2014
14.11.2014 Плащания м.10.2014
21.10.2014 Споразумителен протокол 2 ОП-16/20.10.2014
21.10.2014 Споразумителен протокол 1 ОП-3/06.06.2014
03.10.2014 Договор 7/01.02.2013 г. -Топлофикация София ЕАД
 
??????? ??? Facebook Twitter Share