НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 439512

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 03.10.2014
Предмет: Обществена поръчка - Доставка от бензиностанции на автомобилен бензин и автомобилно дизелово моторно гориво за нуждите на Национална спортна академия "Васил Левски" - 00566-2011-0004
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
16.10.2015 Плащания м.09.2015г
16.09.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
14.09.2015 Плащания м.08.2015г.
04.09.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключил договор ИЗХ-1016/04.09.2015 г.
18.08.2015 Плащания м.07.2015г
14.07.2015 Плащания м.06.2015г
09.06.2015 Плащания м.05.2015г
09.04.2015 Плащания м.03.2015
11.03.2015 Плащания м.02.2015г
16.02.2015 Плащания м.01.2015г.
16.01.2015 Плащания м.12.2014г
05.12.2014 Плащания м.11.2014г
03.10.2014 Договор 59/19.08.2011 г. - Петрол АД
??????? ??? Facebook Twitter Share