НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6028615 Картинка 567043 Картинка 93435 Картинка 4139441 Картинка 4014810 Картинка 509188 Картинка 1466538 Картинка 5888287 Картинка 3307943 Картинка 3922422

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 436365

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 02.10.2014
Предмет: Обществена поръчка - Доставки на хранителни продукти и напитки за студентски стол – НСА “Васил Левски”по Обособена позиция № 17 – Брашно от зърнени култури, хляб, хлебни изделия
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
14.09.2015 Плащания м.08.2015г.
18.08.2015 Плащания м.07.2015г
21.07.2015 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
14.07.2015 Плащания м.06.2015г
08.07.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключил договор ИЗХ-789/08.07.2015 г.
16.06.2015 Допълнително споразумение за предсрочно прекратяване на договор
09.06.2015 Плащания м.05.2015г
12.05.2015 Плащания м.04.2015г.
09.04.2015 Плащания м.03.2015
11.03.2015 Плащания м.02.2015г
16.02.2015 Плащания м.01.2015г.
16.01.2015 Плащания м.12.2014г
05.12.2014 Плащания м.11.2014г
14.11.2014 Плащания м.10.2014
02.10.2014 Договор №42/04.07.2011 г. Дико 2004 ЕООД
 
??????? ??? Facebook Twitter Share