НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9880734 Картинка 2362783 Картинка 2804806 Картинка 5520365 Картинка 1046723 Картинка 3820142 Картинка 3928974 Картинка 5852784 Картинка 7072310 Картинка 5320844

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 436365

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 02.10.2014
Предмет: Обществена поръчка - Доставки на хранителни продукти и напитки за студентски стол – НСА “Васил Левски”по Обособена позиция № 40– Брашно от зърнени култури, хляб, хлебни изделия
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
02.09.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
18.08.2015 Плащания м.07.2015г
16.07.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключил договор
02.10.2014 Договор №41/30/06.2011 г. Хляб и хлебни изделия ЕООД
 
??????? ??? Facebook Twitter Share