НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7809703 Картинка 10018007 Картинка 5833539 Картинка 5170276 Картинка 12253708 Картинка 6826210 Картинка 10415888 Картинка 8854256 Картинка 11509678 Картинка 2300958

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 436365

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 02.10.2014
Предмет: Обществена поръчка - Доставки на хранителни продукти и напитки за студентски стол – НСА “Васил Левски”по Обособена позиция № 40– Брашно от зърнени култури, хляб, хлебни изделия
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
02.09.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
18.08.2015 Плащания м.07.2015г
16.07.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключил договор
02.10.2014 Договор №41/30/06.2011 г. Хляб и хлебни изделия ЕООД
 
??????? ??? Facebook Twitter Share