НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11723534 Картинка 10979696 Картинка 4377135 Картинка 3923341 Картинка 9547724 Картинка 6459787 Картинка 12138918 Картинка 9916089 Картинка 10494640 Картинка 6732751

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 436365

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 02.10.2014
Предмет: Обществена поръчка - Доставки на хранителни продукти и напитки за студентски стол – НСА “Васил Левски”по Обособена позиция № 9- Продукти от свинско месо
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
02.09.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
18.08.2015 Плащания м.07.2015г
23.07.2015 Информация за приключил договор ИЗХ-836/22.07.2015
09.06.2015 Плащания м.05.2015г
12.05.2015 Плащания м.04.2015г.
09.04.2015 Плащания м.03.2015
11.03.2015 Плащания м.02.2015г
16.02.2015 Плащания м.01.2015г.
16.01.2015 Плащания м.12.2014г
14.11.2014 Плащания м.10.2014
02.10.2014 Договор №37/30.06.2011 г. Едрина ООД
 
??????? ??? Facebook Twitter Share