НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПС с ID 983221

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 12.06.2020
Предмет: Публично състезание - Строителнo-ремонтни работи на обекти на НСА „Васил Левски“ АОП - 00566-2020-0009
Състояние: Възложена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
24.08.2020 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-594/24.08.2020 г.
24.08.2020 Договор ОП-27/19.08.2020 г. - Динамик Ресурс ООД, ЕИК:121141051, код: 45000000
24.07.2020 Решение за определяне на изпълнител ЗП-796/24.07.2020 г.
24.07.2020 Протокол №3 на комисия СЛ-2235/24.07.2020 г. по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, ведно с Протоколи от 1 до 2
12.06.2020 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
12.06.2020 Проект на договор
12.06.2020 Ценово предложение
12.06.2020 Техническо предложение
12.06.2020 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, е-mail nsa.filipov@gmail.com.; 0896776608 и Валентин Добрев - Директор АСД 0899333393, гр.София Студентски град, Ректорат, ет.4, ст.408
12.06.2020 Начална страница на документацията за участие
12.06.2020 Обявление за ОП ИЗХ-420/12.06.2020 г. - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
12.06.2020 Решение за откриване на ОП ЗП-578/12.06.2020 г., Строителство с основен код 45000000
??????? ??? Facebook Twitter Share