НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10345777 Картинка 1974572 Картинка 455974 Картинка 3382953 Картинка 5042092 Картинка 6099722 Картинка 684619 Картинка 9369383 Картинка 10765232 Картинка 3916161

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПС с ID 983221

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 12.06.2020
Предмет: Публично състезание - Строителнo-ремонтни работи на обекти на НСА „Васил Левски“ АОП - 00566-2020-0009
Състояние: Възложена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
24.08.2020 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-594/24.08.2020 г.
24.08.2020 Договор ОП-27/19.08.2020 г. - Динамик Ресурс ООД, ЕИК:121141051, код: 45000000
24.07.2020 Решение за определяне на изпълнител ЗП-796/24.07.2020 г.
24.07.2020 Протокол №3 на комисия СЛ-2235/24.07.2020 г. по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, ведно с Протоколи от 1 до 2
12.06.2020 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
12.06.2020 Проект на договор
12.06.2020 Ценово предложение
12.06.2020 Техническо предложение
12.06.2020 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, е-mail nsa.filipov@gmail.com.; 0896776608 и Валентин Добрев - Директор АСД 0899333393, гр.София Студентски град, Ректорат, ет.4, ст.408
12.06.2020 Начална страница на документацията за участие
12.06.2020 Обявление за ОП ИЗХ-420/12.06.2020 г. - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
12.06.2020 Решение за откриване на ОП ЗП-578/12.06.2020 г., Строителство с основен код 45000000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share