НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9936086 Картинка 3720223 Картинка 5985636 Картинка 3195382 Картинка 260977 Картинка 3222302 Картинка 11685909 Картинка 9217501 Картинка 1167682 Картинка 8347051

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПС с ID 980791

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 05.06.2020
Предмет: Публично състезание - Подмяна на отоплителна и ремонт на вентилационна инсталация на ПУСБ „Проф. Иван Стайков” - ПП Витоша - АОП 00566-2020-0007
Състояние: Възложена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
04.08.2020 Договор ОП-26/03.08.2020 г. с КЛАС Бойчев ЕООД, ЕИК:123048119, с код 45330000
04.08.2020 Обявление за възложена поръчка №ИЗХ-575/04.08.2020
03.07.2020 Решение за класиране ЗП-709/03.07.2020
03.07.2020 Протокол на комисия СЛ-2052/02.07.2020 г. по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, ведно с Протокол 1
25.06.2020 Разяснение по чл 180 ал.1 от ЗОП ИЗХ-457/25.06.2020 г.
05.06.2020 Проект на договор
05.06.2020 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
05.06.2020 Ценово предложение
05.06.2020 Техническо предложение
05.06.2020 Техническа спецификация
05.06.2020 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; 0896776608, гр.София Студентски град, Ректорат, ет.4, ст.408
05.06.2020 Начална страница на документацията за участие
05.06.2020 Обявление за ОП ИЗХ-403/05.06.2020 - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
05.06.2020 Решение ЗП-545/05.06.2020 г., Строителство по чл.3, ал.1, т.1, буква „а” от ЗОП с основен код 45330000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share