НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПС с ID 976669

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 12.05.2020
Предмет: Публично състезание - Ремонт на Плувен басейн
Състояние: Възложена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
20.10.2020 Обявление за приключване на Договор ОП-21/22.07.2020 г. с Вебаком Про ООД, ЕИК: 203455286, за обособена позиция: №2 Профилактика и ремонт на коритото и системите на басейна
10.09.2020 Договор ДИ-48/09.09.2020 г. Пипбрадърс ООД, ЕИК:130978197, по Обособена позиция №5 „Доставка и монтаж на система за управление на филтърната инсталация“, код:42912350
04.09.2020 Договор ДИ-47/04.09.2020 г. Таско ЕООД, ЕИК:203642542, , по Обособена позиция №7 „Доставка и монтаж на сауна“, код:45211370
26.08.2020 Договор ДИ-42/26.08.2020 г. Делфина ООД, ЕИК:130050795, , по Обособена позиция №6 „Доставка на стартови блокчета“, код:43324100
25.08.2020 Договор ДИ-41/25.08.2020 г. с Рувекс АД, ЕИК:131460040, , по Обособена позиция №3 „Доставка и монтаж на соларна инсталация за подгряване на вода“, код:09331100
21.08.2020 Договор ДИ-40/19.08.2020 г. с Джесика-София ООД, ЕИК:121172431, , по Обособена позиция №4 „Доставка на смесители и санитарно оборудване“
27.07.2020 Договор ОП-21/22.07.2020 г. с Вебаком Про ООД, ЕИК: 203455286, с код 45212212, за обособена позиция: №2 Профилактика и ремонт на коритото и системите на басейна
27.07.2020 Договор ОП-20/22.07.2020 г. с Тиенгруп Метал ЕООД, ЕИК: 204969130, с код 45453000, за обособена позиция: №1 Строително ремонтни работи по сградата
27.07.2020 Обявление за възложена поръчка №ИЗХ-546/27.07.2020 г.
03.07.2020 Съобщение ИЗХ-482/03.07.2020 г. по чл.43, ал.4 от ЗОП до "Спа лукс" ООД
19.06.2020 Решение за определяне на изпълнител ЗП-626/19.06.2020 г.
19.06.2020 Протокол №5 на комисия СЛ-1891/19.06.2020 г. по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, ведно с Протоколи от 1 до 4
12.05.2020 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
12.05.2020 Техническо предложение, ценово предложение и проект на договор по Обособена позиция № 2 „Профилактика и ремонт на коритото и системите на басейна”
12.05.2020 Техническо предложение, ценово предложение и проект на договор по Обособена позиция № 1 „Строително ремонтни работи по сградата”
12.05.2020 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: отдел Капитално строителство на НСА София Студентски град, Ректорат ет.4, Стая №408: инж. Владимир Ачов, 0893 338379, vladiachov@abv.bg и София бул. Прага 21 доц.Йордан Донев 0895 72 71
12.05.2020 Начална страница на документацията за участие
12.05.2020 Обявление за ОП ИЗХ-350/12.05.2020 г. - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
12.05.2020 Решение за откриване на ОП ЗП-439/12.05.2020 г., Строителство с основен код 45000000
??????? ??? Facebook Twitter Share