НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 967304

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 23.03.2020
Предмет: Обществена поръчка - Доставка и монтаж на обзавеждане за студентско общежитие бл.15- АОП-00566-2020-0004
Състояние: Възложена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
29.07.2020 Договор ОП-19/21.07.2020 г. с Амо ЕООД, ЕИК:831589871, с код 39143000
29.07.2020 Обявление за възложена поръчка №ИЗХ-548/27.07.2020
17.06.2020 Решение за класиране ЗП-593/17.06.2020 г.
17.06.2020 Доклад на комисия СЛ-1855/17.06.2020 г., ведно с Протоколи 1 и 2 на Комисия
30.04.2020 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация ЗП-427/27.04.2020 г.
26.03.2020 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
26.03.2020 Проект на договор
26.03.2020 Техническа спецификация
26.03.2020 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Кристиян Сотиров, Ръководител служба "Студентски общежития" – гр. София, Студентски град, НСА „Васил Левски“, тел: 0892 299743 krsotirov_nsa@abv.bg
26.03.2020 Начална страница на документация
26.03.2020 Обявление за ОП ИЗХ-290/23.03.2020 г. - открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП
26.03.2020 Решение за откриване на ОП ЗП-389/23.03.2020 г. Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, с код: 39 143 000
??????? ??? Facebook Twitter Share