НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11083647 Картинка 5842615 Картинка 8586320 Картинка 3704943 Картинка 10774694 Картинка 12240553 Картинка 9974306 Картинка 1222204 Картинка 2593902 Картинка 1867688

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 967304

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 23.03.2020
Предмет: Обществена поръчка - Доставка и монтаж на обзавеждане за студентско общежитие бл.15- АОП-00566-2020-0004
Състояние: Възложена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
29.07.2020 Договор ОП-19/21.07.2020 г. с Амо ЕООД, ЕИК:831589871, с код 39143000
29.07.2020 Обявление за възложена поръчка №ИЗХ-548/27.07.2020
17.06.2020 Решение за класиране ЗП-593/17.06.2020 г.
17.06.2020 Доклад на комисия СЛ-1855/17.06.2020 г., ведно с Протоколи 1 и 2 на Комисия
30.04.2020 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация ЗП-427/27.04.2020 г.
26.03.2020 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
26.03.2020 Проект на договор
26.03.2020 Техническа спецификация
26.03.2020 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Кристиян Сотиров, Ръководител служба "Студентски общежития" – гр. София, Студентски град, НСА „Васил Левски“, тел: 0892 299743 krsotirov_nsa@abv.bg
26.03.2020 Начална страница на документация
26.03.2020 Обявление за ОП ИЗХ-290/23.03.2020 г. - открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП
26.03.2020 Решение за откриване на ОП ЗП-389/23.03.2020 г. Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, с код: 39 143 000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share