НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 965359

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 16.03.2020
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на хранителни продукти до стол ВУСБ – Несебър за 2020 г. - АОП-00566-2020-0003
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
16.10.2020 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-744/16.10.2020 г.
30.06.2020 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-466/29.06.2020 г
30.06.2020 Договор ОП-18/19.06.2020 г., Ив Трейд ООД, ЕИК:102182129, код:15000000
29.05.2020 Решение за класиране ЗП-491/29.05.2020 г.
29.05.2020 Доклад на комисия СЛ-1493/29.05.2020 г., ведно с Протокол на Комисия
22.04.2020 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация ЗП-421/21.04.2020 г.
19.03.2020 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
19.03.2020 Ценово предложение
19.03.2020 Проект на договор
19.03.2020 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Ал. Вуков – Управител “Студентски столове“, София, Студентски град, НСА„Васил Левски“, Стол №1 - НСА, 0896 776631, avukov@abv.bg
19.03.2020 Начална страница на документацията за участие
19.03.2020 Обявление за ОП ИЗХ-273/16.03.2020 - открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП
19.03.2020 Решение за откриване на ОП ЗП-359/16.03.2020 г., Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, с код 15000000
??????? ??? Facebook Twitter Share