НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на СО с ID 9096669

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 26.02.2020
Предмет: Събиране на оферти - Доставка на нов лек автомобил
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
19.05.2020 Информация за приключил договор
01.04.2020 Договор ОП-10/01.04.2020 г. , Еуратек Ауто ООД, ЕИК: 175190739, код 34111000
19.03.2020 Протокол на комисия - СЛ-1055/19.03.2020 г.
10.03.2020 Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти ИЗХ-258/10.03.2020 г.
26.02.2020 Проект на договор
26.02.2020 Ценово предложение
26.02.2020 Техническо предложение
26.02.2020 Техническа спецификация
26.02.2020 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация Николай Янев– Ръководител Служба „Автотранспорт“ , НСА „Васил Левски”, София, Студентски град, п.к.1700, ул. „Акад. Стефан Младенов“ 21, niki.yanev@abv.bg
26.02.2020 Начална страница на документацията за участие
26.02.2020 Обява за събиране на оферти ЗП-266/26.02.2020 г. Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, с основен код 34111000
??????? ??? Facebook Twitter Share