НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4964596 Картинка 4039954 Картинка 8137351 Картинка 6491695 Картинка 11765836 Картинка 3965877 Картинка 2129815 Картинка 11662182 Картинка 11316902 Картинка 5968816

Профил на купувача

Архив  

Досие на СО с ID 9096669

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 26.02.2020
Предмет: Събиране на оферти - Доставка на нов лек автомобил
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
19.05.2020 Информация за приключил договор
01.04.2020 Договор ОП-10/01.04.2020 г. , Еуратек Ауто ООД, ЕИК: 175190739, код 34111000
19.03.2020 Протокол на комисия - СЛ-1055/19.03.2020 г.
10.03.2020 Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти ИЗХ-258/10.03.2020 г.
26.02.2020 Проект на договор
26.02.2020 Ценово предложение
26.02.2020 Техническо предложение
26.02.2020 Техническа спецификация
26.02.2020 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация Николай Янев– Ръководител Служба „Автотранспорт“ , НСА „Васил Левски”, София, Студентски град, п.к.1700, ул. „Акад. Стефан Младенов“ 21, niki.yanev@abv.bg
26.02.2020 Начална страница на документацията за участие
26.02.2020 Обява за събиране на оферти ЗП-266/26.02.2020 г. Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, с основен код 34111000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share