НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на СО с ID 9096420

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 17.02.2020
Предмет: Събиране на оферти - Доставка на компютри, принтери, скенери и мрежови устройства за 2020 г.
Състояние: Възложена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
27.05.2020 Договор ОП-17/27.05.2020 г. по Обособена позиция № 3 „Доставка на мрежови устройства и компоненти”, Ес Би Ес Трейдинг ООД, ЕИК: 204200349, код:32400000
07.05.2020 Заповед ЗП-434/07.05.2020 г. за определяне класирания на второ място участник, за изпълнител на ОП по обособена позиция № 3 „Доставка на мрежови устройства и компоненти“
29.04.2020 Договор ОП-13/29.04.2020 г. по Обособена позиция 1 "Доставка на компютри", Индекс България ООД, ЕИК:121415869, код: 30200000
27.04.2020 Договор ОП-11/27.04.2020 г. по Обособена позиция 2 "Доставка на принтери и скенери", АТС-България ООД, ЕИК:130332479, код: 30200000
13.04.2020 Протоколи 1 и 2 на Комисия СЛ-1136/07.04.2020 г.
28.02.2020 Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти ИЗХ-231/28.02.2020
17.02.2020 Техническа спецификация, тех.предложение, ценово предложение и проект на договор за Обособена позиция № 3 „Доставка на мрежови устройства и компоненти”
17.02.2020 Техническа спецификация, тех.предложение, ценово предложение и проект на договор за Обособена позиция № 2 „Доставка на принтери и скенери”
17.02.2020 Техническа спецификация, тех.предложение, ценово предложение и проект на договор за Обособена позиция № 1 „Доставка на компютри”
17.02.2020 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Александър Тодоринов, София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 21, Национална спортна академия „Васил Левски“, тел: 0897 927938, atodorinov@nsa.bg
17.02.2020 Начална страница на документацията за участие
17.02.2020 Обява за събиране на оферти ЗП-199/17.02.2020 г. Доставка по чл.3, ал.1, т.2 с основен код по ОП1 и ОП2 30200000 и по ОП3:32400000
??????? ??? Facebook Twitter Share