НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8696562 Картинка 9112272 Картинка 10575906 Картинка 6967418 Картинка 7456874 Картинка 11526387 Картинка 8850300 Картинка 5794610 Картинка 4805431 Картинка 7687689

Профил на купувача

Архив  

Досие на СО с ID

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 13.02.2020
Предмет: Събиране на оферти - Доставка на нов лек автомобил
Състояние: Прекратена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
26.02.2020 Съобщение за прекратяване възлагането на поръчка ИЗХ-226/26.02.2020
13.02.2020 Проект на договор
13.02.2020 Ценово предложение
13.02.2020 Техническо предложение
13.02.2020 Техническа спецификация
13.02.2020 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация Николай Янев– Ръководител Служба „Автотранспорт“ , НСА „Васил Левски”, София, Студентски град, п.к.1700, ул. „Акад. Стефан Младенов“ 21, niki.yanev@abv.bg
13.02.2020 Начална страница на документацията за участие
13.02.2020 Обява за събиране на оферти ЗП-173/13.02.2020 г. Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, с основен код 34111000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share