НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на СО с ID

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 13.02.2020
Предмет: Събиране на оферти - Доставка на нов лек автомобил
Състояние: Прекратена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
26.02.2020 Съобщение за прекратяване възлагането на поръчка ИЗХ-226/26.02.2020
13.02.2020 Проект на договор
13.02.2020 Ценово предложение
13.02.2020 Техническо предложение
13.02.2020 Техническа спецификация
13.02.2020 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация Николай Янев– Ръководител Служба „Автотранспорт“ , НСА „Васил Левски”, София, Студентски град, п.к.1700, ул. „Акад. Стефан Младенов“ 21, niki.yanev@abv.bg
13.02.2020 Начална страница на документацията за участие
13.02.2020 Обява за събиране на оферти ЗП-173/13.02.2020 г. Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, с основен код 34111000
??????? ??? Facebook Twitter Share