НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на СО с ID 9096191

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 05.02.2020
Предмет: Събиране на оферти - Услуги по печат и доставка на представителни и административни документи за Учебен отдел на НСА „Васил Левски“ за 2020 г.
Състояние: Възложена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
06.03.2020 Договор ОП-9/06.03.2020 г. - ЕТ "Актив Комерс - Владимир Рупчин" ЕИК:121219817, код:79800000
26.02.2020 Протокол на комисия - СЛ-682/26.02.2020 г.
20.02.2020 Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти ИЗХ-203/20.02.2020
05.02.2020 Ценово предложение
05.02.2020 Техническа спецификация
05.02.2020 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Албена Мутанова – Ръководител Учебен отдел, НСА , тел 0898 776625 uchebenotdel@nsa.bg
05.02.2020 Начална страница на документацията за участие
05.02.2020 Обява за събиране на оферти ЗП-129/05.02.2020 г. Услуга по чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП, с основен код 79800000
??????? ??? Facebook Twitter Share