НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПС с ID 957509

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 31.01.2020
Предмет: Публично състезание - Частична подмяна на стари врати и прозорци с нови PVC врати и прозорци в Студентско общежитие на НСА блок 61 вх. В, Г, Д. АОП-00566-2020-0002
Състояние: Възложена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
18.05.2020 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-365/18.05.2020 г.
18.05.2020 Договор ОП-16/14.05.2020 г. , Етиком ООД, ЕИК:101023120, код:44221000
17.03.2020 Решение за определяне на изпълнител ЗП-366/17.03.2020 г.
17.03.2020 Протоколи на комисия 1 и 2 СЛ-994/17.03.2020 г.
31.01.2020 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
31.01.2020 Проект на договор
31.01.2020 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; 0896776608, гр.София Студентски град, Ректорат, ет.4, ст.408
31.01.2020 Начална страница на документацията за участие
31.01.2020 Обявление за ОП ИЗХ-116/31.01.2020 - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
31.01.2020 Решение за откриване на ОП ЗП-111/31.01.2020 г., Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, с код 44221000
??????? ??? Facebook Twitter Share