НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10955997 Картинка 1576283 Картинка 711711 Картинка 2468679 Картинка 874722 Картинка 9589141 Картинка 11299458 Картинка 11791860 Картинка 12040720 Картинка 3242652

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПС с ID 957509

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 31.01.2020
Предмет: Публично състезание - Частична подмяна на стари врати и прозорци с нови PVC врати и прозорци в Студентско общежитие на НСА блок 61 вх. В, Г, Д. АОП-00566-2020-0002
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
29.01.2021 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-73/29.01.2021 г.
18.05.2020 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-365/18.05.2020 г.
18.05.2020 Договор ОП-16/14.05.2020 г. , Етиком ООД, ЕИК:101023120, код:44221000
17.03.2020 Решение за определяне на изпълнител ЗП-366/17.03.2020 г.
17.03.2020 Протоколи на комисия 1 и 2 СЛ-994/17.03.2020 г.
31.01.2020 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
31.01.2020 Проект на договор
31.01.2020 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; 0896776608, гр.София Студентски град, Ректорат, ет.4, ст.408
31.01.2020 Начална страница на документацията за участие
31.01.2020 Обявление за ОП ИЗХ-116/31.01.2020 - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
31.01.2020 Решение за откриване на ОП ЗП-111/31.01.2020 г., Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, с код 44221000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share