НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на СО с ID 9096068

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 29.01.2020
Предмет: Събиране на оферти - Доставка на компютри, принтери, скенери и мрежови устройства за 2020 г.
Състояние: Прекратена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
13.02.2020 Съобщение за прекратяване възлагането на поръчка ИЗХ-175/13.02.2020
11.02.2020 Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти ИЗХ-162/11.02.2020
29.01.2020 Техническа спецификация, тех.предложение, ценово предложение и проект на договор за Обособена позиция № 3 „Доставка на мрежови устройства и компоненти”
29.01.2020 Техническа спецификация, тех.предложение, ценово предложение и проект на договор за Обособена позиция № 2 „Доставка на принтери и скенери”
29.01.2020 Техническа спецификация, тех.предложение, ценово предложение и проект на договор за Обособена позиция № 1 „Доставка на компютри”
29.01.2020 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Александър Тодоринов, София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 21, Национална спортна академия „Васил Левски“, тел: 0897 927938, atodorinov@nsa.bg
29.01.2020 Начална страница на документацията за участие
29.01.2020 Обява за събиране на оферти ЗП-102/29.01.2020 г. Доставка по чл.3, ал.1, т.2 с основен код по ОП1 и ОП2 30200000 и по ОП3:32400000
??????? ??? Facebook Twitter Share