НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3592688 Картинка 1765328 Картинка 4623293 Картинка 6893019 Картинка 8386717 Картинка 11544079 Картинка 809885 Картинка 6771182 Картинка 474488 Картинка 10535641

Профил на купувача

Архив  

Досие на СО с ID 9096068

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 29.01.2020
Предмет: Събиране на оферти - Доставка на компютри, принтери, скенери и мрежови устройства за 2020 г.
Състояние: Прекратена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
13.02.2020 Съобщение за прекратяване възлагането на поръчка ИЗХ-175/13.02.2020
11.02.2020 Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти ИЗХ-162/11.02.2020
29.01.2020 Техническа спецификация, тех.предложение, ценово предложение и проект на договор за Обособена позиция № 3 „Доставка на мрежови устройства и компоненти”
29.01.2020 Техническа спецификация, тех.предложение, ценово предложение и проект на договор за Обособена позиция № 2 „Доставка на принтери и скенери”
29.01.2020 Техническа спецификация, тех.предложение, ценово предложение и проект на договор за Обособена позиция № 1 „Доставка на компютри”
29.01.2020 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Александър Тодоринов, София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 21, Национална спортна академия „Васил Левски“, тел: 0897 927938, atodorinov@nsa.bg
29.01.2020 Начална страница на документацията за участие
29.01.2020 Обява за събиране на оферти ЗП-102/29.01.2020 г. Доставка по чл.3, ал.1, т.2 с основен код по ОП1 и ОП2 30200000 и по ОП3:32400000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share