НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПС с ID 945736

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 22.11.2019
Предмет: Публично състезание - Строителнo-ремонтни работи на обекти на НСА „Васил Левски“ - АОП 00566-2019-0009
Състояние: Възложена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
04.03.2020 Договор ОП-3/10.02.2020 г. с Динамик ресурс ООД, ЕИК: BG121141051, с код 45000000
04.03.2020 Обявление за възложена поръчка №ИЗХ-241/04.03.2020
15.01.2020 Решение за определяне на изпълнител ЗП-21/15.01.2020 г.
15.01.2020 Протоколи на комисия 1, 2 и 3 СЛ-89/15.01.2020 г.
22.11.2019 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
22.11.2019 Проект на договор
22.11.2019 Ценово предложение
22.11.2019 Техническо предложение
22.11.2019 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; 0896776608, гр.София, Студентски град, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21 – Ректорат НСА, ет.4, ст.408
22.11.2019 Начална страница на документацията за участие
22.11.2019 Обявление за ОП ИЗХ-941/22.11.2019 - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
22.11.2019 Решение за откриване на ОП ЗП-1778/22.11.2019 г., Строителство с основен код 45000000
??????? ??? Facebook Twitter Share