НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПС с ID 942200

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 30.10.2019
Предмет: Публично състезание - Основен ремонт на студентско общежитие блок 15 на НСА „Васил Левски“ София - АОП 00566-2019-0008
Състояние: Възложена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
20.08.2020 Договор ДИ-39/19.08.2020 г. по обособена позиция №11 „Доставка и монтаж на охранителни решетки и леки стоманени конструкции”, със Строителна инженерна група ЕООД, ЕИК:200956872, код 44 316 400
21.07.2020 Договор ДИ-36/21.07.2020 г. – по обособена позиция № 5 Възстановяване на настилки, шахти и тротоари около сградата, Авангард проект ЕООД, ЕИК:175128142, код:45233161
11.06.2020 Договор ДИ-29/11.06.2020 г. по обособена позиция №10 Мълниезащита, код: 31216100, Блитц Гард ООД, ЕИК 130991115
18.05.2020 Обявление за изменение
18.05.2020 Допълнително споразумение ОП-15/14.05.2020 г към Договор ОП-5/17.02.2020 г. по Обособена позиция №1 „Вътрешен основен ремонт на четириетажен корпус – ниско тяло.“
08.05.2020 Договор ДИ-24/08.05.2020 г. по обособена позиция №7 “Доставка и инсталиране на система за видеонаблюдение и контрол на достъпа до сградата”, код: 32323500, Студентска мрежа ООД, ЕИК 201748415
30.04.2020 Договор ОП-12/28.04.2020 г. пo обособена позиция №6 Подмяна на два броя пътнически асансьори, Гордил ООД, ЕИК: 131370988, код: 42416100
02.04.2020 Договор ДИ-19/02.04.2020 г. по Обособена позиция №9 „Доставка на смесители и аксесоари за бани.“, Джесика-София ООД, ЕИК:121172431, код: 44410000
02.04.2020 Договор ДИ-18/02.04.2020 г. по Обособена позиция №8 „Доставка и инсталиране на Абонатна станция.“, Ита-Ком ООД, ЕИК:130515847, код: 44622000
16.03.2020 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-274/16.03.2020 г
16.03.2020 Договор ОП-8/17.02.2020 г. по Обособена позиция №4 „Подмяна на дограма.“, Булстрой Груп ЕООД, ЕИК:131086621, код: 45 421 000
16.03.2020 Договор ОП-7/17.02.2020 г. по Обособена позиция №3 „Топлоизолация и мазилка по фасадата.“, Билдком БГ ЕООД, ЕИК: 201947157, код: 45 443 000
16.03.2020 Договор ОП-6/17.02.2020 г. по Обособена позиция №2 „Вътрешен основен ремонт на седеметажен корпус – високо тяло.“ , Унипул Варна ЕООД, ЕИК: 201862803, код: 45 000 000
16.03.2020 Договор ОП-5/17.02.2020 г. по Обособена позиция №1 „Вътрешен основен ремонт на четириетажен корпус – ниско тяло.“, ЕТ „Реале-Александър Александров“, ЕИК:121694358, код: 45 000 000
06.01.2020 Съобщение ИЗХ-8/06.01.2020 г. по чл.43, ал.4 от ЗОП до "МАГ" ООД
19.12.2019 Решение за определяне на изпълнител ЗП-2135/18.12.2019 г.
19.12.2019 Протоколи на комисия 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 СЛ-4555/18.12.2019 г.
08.11.2019 Разяснение по чл. 180 ал.1 от ЗОП, ИЗХ-903/08.11.2019 г.
31.10.2019 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
31.10.2019 Прогнозен график на планираните СМР
31.10.2019 обособена позиция №4 - Подмяна на дограма
31.10.2019 обособена позиция №3 - Топлоизолация и мазилка по фасадата
31.10.2019 обособена позиция №2 - Вътрешен основен ремонт на седеметажен корпус – високо тяло
31.10.2019 обособена позиция №1 - Вътрешен основен ремонт на четириетажен корпус – ниско тяло
31.10.2019 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; 0896776608, гр.София Студентски град, Ректорат, ет.4, ст.408
31.10.2019 Начална страница на документацията за участие
31.10.2019 Обявление за ОП ИЗХ-869/31.10.2019 - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
31.10.2019 Решение за откриване на ОП ЗП-1617/31.10.2019 г., Строителство с основен код 45000000
??????? ??? Facebook Twitter Share