НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 938347

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 07.10.2019
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за Стол №1 – НСА, София - АОП 00566-2019-0006
Състояние: Възложена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
27.01.2020 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-81/23.01.2020 г.
27.01.2020 Договор ОП-33/30.12.2019 г. по обособена позиция 8: Доставка на шоколадови изделия, кафе, чай и свързани с тях продукти; Адвертайзинг ЕООД, ЕИК:175298654
27.01.2020 Договор ОП-32/30.12.2019 г. по обособена позиция 7: Доставка на безалкохолни напитки и минерална вода; Адвертайзинг ЕООД, ЕИК:175298654
27.01.2020 Договор ОП-1/07.01.2020 г. по обособена позиция 6: Доставка на мляко и млечни продукти; Мира Фууд ЕООД, ЕИК:202604179
27.01.2020 Договор ОП-37/30.12.2019 г. по обособена позиция 5: Доставка на бакалски стоки; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
27.01.2020 Договор ОП-36/30.12.2019 г. по обособена позиция 4: Доставка на свинско, агнешко и телешко месо, кайма и колбаси; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
27.01.2020 Договор ОП-35/30.12.2019 г. по обособена позиция 3: Доставка на пилешко месо, яйца и риба; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
27.01.2020 Договор ОП-34/30.12.2019 г. по обособена позиция 2: Доставка на свежи и замразени плодове и зеленчуци; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
27.01.2020 Договор ОП-31/30.12.2019 г. по обособена позиция 1: Доставка на хляб; Адвертайзинг ЕООД, ЕИК:175298654
29.11.2019 Решение за определяне на изпълнител ЗП-1842/29.11.2019 г.
29.11.2019 Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП №СЛ-4233/29.11.2019 г.
29.11.2019 Протоколи 1 и 2 на Комисията
16.10.2019 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
16.10.2019 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Ал. Вуков – Управител “Студентски столове“, София, Студентски град, НСА„Васил Левски“, Стол №1 - НСА, 0896 776631, avukov@abv.bg
16.10.2019 Начална страница на документацията за участие
14.10.2019 Обявление за ОП ИЗХ-822/11.10.2019 - открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП
14.10.2019 Решение за откриване на ОП ЗП-1478/11.10.2019 г., Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, с код 15000000
??????? ??? Facebook Twitter Share