НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 939379

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 30.09.2019
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на електрическа енергия и включване в балансираща група - АОП- 00566-2019-0007
Състояние: Възложена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
23.12.2019 Договор ОП-28/12.12.2019 г. ЧЕЗ Трейд България ЕАД, ЕИК:113570147, код: 09310000
23.12.2019 Обявление за възложена поръчка №ИЗХ-1009/19.12.2019
25.11.2019 Решение за определяне на изпълнител ЗП-1787/25.11.2019 г.
25.11.2019 Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП №СЛ-4161/25.11.2019 г.
25.11.2019 Протокол на комисия от 22.11.2019 г.
06.11.2019 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация ЗП-1646/04.11.2019 г.
06.11.2019 Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП -II етап ВХ-1121/04.11.2019
22.10.2019 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
22.10.2019 Техническа спецификация
22.10.2019 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация Кристиян Сотиров, Руководител служба СО – гр. София, Студентски град, бл.70 НСА „Васил Левски”, п.к.1700, 0892299743, krsotirov_nsa@abv.bg
22.10.2019 Начална страница на документацията за участие
21.10.2019 Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП ВХ-1045/16.10.2019 г.
21.10.2019 Обявление за ОП ИЗХ-837/17.10.2019 - открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП
21.10.2019 Решение за откриване на ОП ЗП-1521/17.10.2019 г., Доставка с основен код 09310000
??????? ??? Facebook Twitter Share