НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3218607 Картинка 8454864 Картинка 10346277 Картинка 2182801 Картинка 11756285 Картинка 3028436 Картинка 12239861 Картинка 9254255 Картинка 11039471 Картинка 1433813

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 939379

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 30.09.2019
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на електрическа енергия и включване в балансираща група - АОП- 00566-2019-0007
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
19.03.2021 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-194/19.03.2021 г.
23.12.2019 Договор ОП-28/12.12.2019 г. ЧЕЗ Трейд България ЕАД, ЕИК:113570147, код: 09310000
23.12.2019 Обявление за възложена поръчка №ИЗХ-1009/19.12.2019
25.11.2019 Решение за определяне на изпълнител ЗП-1787/25.11.2019 г.
25.11.2019 Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП №СЛ-4161/25.11.2019 г.
25.11.2019 Протокол на комисия от 22.11.2019 г.
06.11.2019 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация ЗП-1646/04.11.2019 г.
06.11.2019 Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП -II етап ВХ-1121/04.11.2019
22.10.2019 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
22.10.2019 Техническа спецификация
22.10.2019 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация Кристиян Сотиров, Руководител служба СО – гр. София, Студентски град, бл.70 НСА „Васил Левски”, п.к.1700, 0892299743, krsotirov_nsa@abv.bg
22.10.2019 Начална страница на документацията за участие
21.10.2019 Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП ВХ-1045/16.10.2019 г.
21.10.2019 Обявление за ОП ИЗХ-837/17.10.2019 - открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП
21.10.2019 Решение за откриване на ОП ЗП-1521/17.10.2019 г., Доставка с основен код 09310000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share