НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7073121 Картинка 11359806 Картинка 9138203 Картинка 8824880 Картинка 9482781 Картинка 2642467 Картинка 11412492 Картинка 2061458 Картинка 9443434 Картинка 5740756

Профил на купувача

Архив  

Досие на СО с ID 9090924

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 31.07.2019
Предмет: Събиране на оферти - Доставка на принтери, скенери и мрежови устройства
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
03.02.2020 Информация за приключил договор Договор ОП-26/11.09.2019 г. с Ес Би Ес Трейдинг ООД
20.01.2020 Информация за приключил договор Договор ОП-25/30.08.2019 г. с Телмат
11.09.2019 Договор ОП-26/11.09.2019 г. с Ес Би Ес Трейдинг ООД, ЕИК: BG204200349, с код 30200000, по обособена позиция №1: „Доставка на принтери и скенери”
11.09.2019 Договор ОП-25/30.08.2019 г. с Телмат ЕООД, ЕИК: BG202186783, с код 32400000, по обособена позиция №2: „Доставка на мрежови устройства”
28.08.2019 Протокол на комисия - СЛ-2843/28.08.2019 г.
13.08.2019 Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти ИЗХ-673/13.08.2019
31.07.2019 Проект на договор
31.07.2019 Ценово предложение - Обособена позиция № 2 „Доставка на мрежови устройства”
31.07.2019 Ценово предложение - Обособена позиция № 1 „Доставка на принтери и скенери”
31.07.2019 Техническо предложение - Обособена позиция № 2 „Доставка на мрежови устройства”
31.07.2019 Техническо предложение - Обособена позиция № 1 „Доставка на принтери и скенери”
31.07.2019 Техническа спецификация - Обособена позиция № 2 „Доставка на мрежови устройства”
31.07.2019 Техническа спецификация - Обособена позиция № 1 „Доставка на принтери и скенери”
31.07.2019 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Александър Тодоринов, София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 21, Национална спортна академия „Васил Левски“, тел: 0897 927938, atodorinov@nsa.bg
31.07.2019 начална страница на документацията за участие
31.07.2019 Обява за събиране на оферти ЗП-1199/31.07.2019 г. Доставка по чл.3, ал.1, т.2 с основен код по ОП1: 30200000 и по ОП2:32400000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share