НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на СО с ID 9090924

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 31.07.2019
Предмет: Събиране на оферти - Доставка на принтери, скенери и мрежови устройства
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
03.02.2020 Информация за приключил договор Договор ОП-26/11.09.2019 г. с Ес Би Ес Трейдинг ООД
20.01.2020 Информация за приключил договор Договор ОП-25/30.08.2019 г. с Телмат
11.09.2019 Договор ОП-26/11.09.2019 г. с Ес Би Ес Трейдинг ООД, ЕИК: BG204200349, с код 30200000, по обособена позиция №1: „Доставка на принтери и скенери”
11.09.2019 Договор ОП-25/30.08.2019 г. с Телмат ЕООД, ЕИК: BG202186783, с код 32400000, по обособена позиция №2: „Доставка на мрежови устройства”
28.08.2019 Протокол на комисия - СЛ-2843/28.08.2019 г.
13.08.2019 Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти ИЗХ-673/13.08.2019
31.07.2019 Проект на договор
31.07.2019 Ценово предложение - Обособена позиция № 2 „Доставка на мрежови устройства”
31.07.2019 Ценово предложение - Обособена позиция № 1 „Доставка на принтери и скенери”
31.07.2019 Техническо предложение - Обособена позиция № 2 „Доставка на мрежови устройства”
31.07.2019 Техническо предложение - Обособена позиция № 1 „Доставка на принтери и скенери”
31.07.2019 Техническа спецификация - Обособена позиция № 2 „Доставка на мрежови устройства”
31.07.2019 Техническа спецификация - Обособена позиция № 1 „Доставка на принтери и скенери”
31.07.2019 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Александър Тодоринов, София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 21, Национална спортна академия „Васил Левски“, тел: 0897 927938, atodorinov@nsa.bg
31.07.2019 начална страница на документацията за участие
31.07.2019 Обява за събиране на оферти ЗП-1199/31.07.2019 г. Доставка по чл.3, ал.1, т.2 с основен код по ОП1: 30200000 и по ОП2:32400000
??????? ??? Facebook Twitter Share