НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3584578 Картинка 3747888 Картинка 2231677 Картинка 10221029 Картинка 997478 Картинка 9082227 Картинка 8773961 Картинка 7953118 Картинка 376206 Картинка 6692961

Профил на купувача

Архив  

Досие на СО с ID 9089252

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 17.06.2019
Предмет: Събиране на оферти - „Изпълнение на инженеринг-проектиране,авторски надзор и строителство във връзка с обект: Изграждане на газова инсталация в кампуса на НСА „Васил Левски“ в гр.София, ул. ”Акад. Стефан Младенов” №21”
Състояние: Възложена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
13.08.2019 Договор ОП-22/12.08.2019 г. с Термо 97 ЕООД, ЕИК:112073199, с код 45231220
15.07.2019 Протокол на комисия - СЛ-2590/12.07.2019 г.
01.07.2019 Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти ИЗХ-573/01.07.2019
17.06.2019 Проект на договор
17.06.2019 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, е-mail nsa.filipov@gmail.com.; 0896776608, Валентин Добрев - Директор АСД 0899333393, гр.София Студентски град, Ректорат, ет.4, ст.408
17.06.2019 начална страница на документацията за участие
17.06.2019 Обява за събиране на оферти ЗП-974/17.06.2019 г. Строителство по чл.3, ал.1, т.1, б."б" от ЗОП, с основен код 45231220
 
??????? ??? Facebook Twitter Share