НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на СО с ID 9089252

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 17.06.2019
Предмет: Събиране на оферти - „Изпълнение на инженеринг-проектиране,авторски надзор и строителство във връзка с обект: Изграждане на газова инсталация в кампуса на НСА „Васил Левски“ в гр.София, ул. ”Акад. Стефан Младенов” №21”
Състояние: Възложена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
13.08.2019 Договор ОП-22/12.08.2019 г. с Термо 97 ЕООД, ЕИК:112073199, с код 45231220
15.07.2019 Протокол на комисия - СЛ-2590/12.07.2019 г.
01.07.2019 Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти ИЗХ-573/01.07.2019
17.06.2019 Проект на договор
17.06.2019 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, е-mail nsa.filipov@gmail.com.; 0896776608, Валентин Добрев - Директор АСД 0899333393, гр.София Студентски град, Ректорат, ет.4, ст.408
17.06.2019 начална страница на документацията за участие
17.06.2019 Обява за събиране на оферти ЗП-974/17.06.2019 г. Строителство по чл.3, ал.1, т.1, б."б" от ЗОП, с основен код 45231220
??????? ??? Facebook Twitter Share